dinsdag 7 maart 2017

Design Choice and Text Usability


Design Choice and Text Usability


Determine if you need user- or activity centered design. Explain your choice.

Activity centered ,omdat de site zijn target audience erg breed is. Dit zorgt ervoor dat het erg lastig is om in de design van de website met iedereen rekening te houden. Daarom hebben wij gekozen voor activity centered design .

Make a list of the activities or tasks your users can perform with your application. Determine why each task is of benefit to your users in reaching their goals. Of course you only can describe WHAT they can do, not yet HOW they have to do it.

Kaartjes kopen: Hierdoor hoeven de gebruikers niet in de rij te staan bij de kassa en kan het niet zijn dat de film is uitverkocht als ze daar aankomen en dus niet naar binnen kunnen.
 1. Bestellen kaarten: Online kaarten bestellen, zodat ze bij aankomst geen kaarten meer hoeven te kopen.
 2. Kaarten uitprinten: Nadat de kaarten zijn gekocht moet de koper een bewijs hebben dat hij kaarten heeft besteld.
 3. Kijken welke films er draaien: Als mensen kaarten willen kopen moeten ze kunnen kijken welke films er draaien en wanneer.
Bezoek Plannen
 1. Kijken welke films er draaien: Als mensen naar de bioscoop willen gaan kunnen ze op de website zien wat er draait en een film uitkiezen.
 2. Kijken hoe laat een film draait: Wanneer mensen een bepaalde film willen zien kunnen deze met andere mensen bespreken om op bepaalde momenten af te spreken.
 3. Kijken naar films die nog uit gaan komen in de bioscoop :zodat de gebruikers kunnen plannen wanneer ze tickets willen kopen .
 4. Kijken waar de bioscoop staat: Als je naar de bioscoop gaat is het handig om te weten waar deze staat.Application


Wij gaan een website maken voor de bioscoop c-cinema, deze website moet zowel op desktop als op mobile goed werken. Gebruikers moeten snel kunnen vinden welke films er draaien en hoe laat de films draaien. Het bestellen van kaartjes moet makkelijk en snel gebeuren.

Text usability

Om te zorgen dat ons verhaal goed overgebracht wordt hebben wij een aantal dingen toegepast, een hiervan is het gebruik van koppen die duidelijk weergeven waar de tekst over gaat. Andere punten die we gebruiken is een goed leesbaar lettertype, alinea’s, witregels en gebruiken we geen afkortingen. We gebruiken geen afkortingen, omdat we er zo voor zorgen dat iedereen ons verhaal kan volgen ongeacht kennis van de begrippen rond user interfaces. Een punt dat we gaan verbeteren bij de volgende weken is het gebruik van afbeeldingen om de tekst te verduidelijken.

Kloze test 

Op onze stuk beschrijving van onze applicatie hebben wij een Kloze test uitgevoerd. De tekst die gebruikt is staat hieronder.

Wij gaan een website maken voor de bioscoop c-cinema, deze website moet zowel op desktop als op mobile goed werken. Gebruikers moeten snel kunnen vinden welke films er draaien en hoe laat de films draaien. Het bestellen van kaartjes moet makkelijk en snel gebeuren.

Resultaten


Wij gaan een website maken voor de bioscoop c-cinema-, deze website moet zowel op desktop als op een mobiel goed werken. Gebruikers moeten snel de informatie kunnen vinden welke films er draaien en hoe laat de films draaien. het bestellen van kaartjes moet makkelijk en snel gebeuren.


Wij gaan een website maken voor de bioscoop c-cinema, deze website moet zowel op desktop als op mobile goed werken. Gebruikers moeten snel kunnen vinden welke films er draaien en hoe laat de films draaien. Het bestellen van kaartjes moet makkelijk en snel gebeuren.


Cloze test
Wij gaan een website maken ____ de bioscoop c-cinema-, deze website ____ zowel op desktop als op ______ goed werken. Gebruikers moeten snel ______ vinden welke films er draaien __ hoe laat de films draaien. ___ bestellen van kaartjes moet makkelijk __ snel gebeuren.Persoon nr 1(Jongeman 20 jaar):
Wij gaan een website maken voor de bioscoop c-cinema-, deze website is zowel op desktop als op mobiel goed werken. Gebruikers moeten snel kunnen vinden welke films er draaien en hoe laat de films draaien. het bestellen van kaartjes moet makkelijk en snel gebeuren.


Persoon nr 2(Jongeman 20 jaar):


Wij gaan een website maken voor de bioscoop c-cinema-, deze website moet zowel op desktop als op mobiel goed werken. Gebruikers moeten snel kunnen vinden welke films er draaien en hoe laat de films draaien. het bestellen van kaartjes moet makkelijk en snel gebeuren.


Persoon nr 3(Jongeman 19 jaar):
Wij gaan een website maken voor de bioscoop c-cinema-, deze website moet zowel op desktop als op een mobiel goed werken. Gebruikers moeten snel de informatie kunnen vinden welke films er draaien en hoe laat de films draaien. het bestellen van kaartjes moet makkelijk en snel gebeuren.


Wij gaan een website ____ voor de bioscoop c-cinema-, ____ website moet zowel op ____ als op mobile goed ___.Gebruikers moeten snel kunnen ___ welke films er draaien ___ hoe laat de films ____. Het bestellen van kaartjes ___ makkelijk en snel gebeuren.


Persoon nr4(Vrouw 52 jaar)
Wij gaan een website maken voor de bioscoop c-cinema-, de website moet zowel op computer als op mobile goed zijn. Gebruikers moeten snel kunnen zien welke films er draaien en hoe laat de films beginnen. Het bestellen van kaartjes moet makkelijk en snel gebeuren.


persoon nr5(Jongeman 22 jaar)
Wij gaan een website bouwen voor de bioscoop c-cinema-, de website moet zowel op computer als op mobile goed werken .Gebruikers moeten snel kunnen kijken welke films er draaien en hoe laat de films beginnen. Het bestellen van kaartjes moet makkelijk en snel gebeuren.


persoon nr5(Vrouw 54 jaar)
Wij gaan een website maken voor de bioscoop c-cinema-, de website moet zowel op websites als op mobile goed werken .Gebruikers moeten snel kunnen vinden welke films er draaien en hoe laat de films starten. Het bestellen van kaartjes kan makkelijk en snel gebeuren.


Feedback

De feedback die wij deze week kregen was om de close testen uit te voeren en om individuele bijdrage toe te voegen, ook moesten wij nog even goed kijken naar onze taken onder de doelen. We hebben een kopje individuele bijdrage toegevoegd, ook hebben we een kloze test uitgevoerd. Verder hebben wij de taken/doelen wat aangepast.

Individuele bijdrage

Jeroen

 • Cloze tests
 • activity entered design
Melvin
 • 2 Cloze tests
 • Inleidende tekst
Sander
 • 1 Close tests
 • Text usability
 • Feedback
 • Blogpost maken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten